Program Wychowawczy
PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W STANIĄTKACH NA ROK SZKOLNY 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

Gimnazjum w Staniątkach jest placówką niepubliczną, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum im. Świętego Wojciecha w Staniątkach. Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w sześciu oddziałach klasowych oraz organizuje imprezy i spotkania otwarte. Służy potrzebom uczniów w wieku gimnazjalnym oraz ich rodzinom. Głównym celem wychowawczym placówki jest wspomaganie i uzupełnianie rodziny w wychowaniu dziecka w zgodzie z nadrzędnymi wartościami moralnymi, ogólnoludzkimi, z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Polega zarówno na ochronie przed złem jak i na budowaniu dobra. Służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach jest dla jego uczniów środowiskiem edukacyjno-wychowawczym, w którym współdziałają łącznie wszyscy nauczyciele stanowiący radę pedagogiczną.

Nauczyciele w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej wspierają w tym zakresie rodziców. Podstawowym celem pracy wychowawczej jest wychowanie człowieka, którego programem życiowym jest świadome kształtowanie swego losu i życia w harmonii z założeniami i potrzebami rodziny, środowiska, kraju. Osiągnięciu tych celów służy między innymi realizacja Programu Wychowawczego.

POBIERZ PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin