Losowa Fotka
Historia
 HISTORIA   SZKOŁY Misja Niepublicznego Gimnazjum
im. Św. Wojciecha

Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach to szkoła zapewniająca wysoki poziom kształcenia i wychowania, promująca zdrowy i bezpieczny styl życia, przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli, kultywująca tradycje narodowe z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowująca uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, do świadomego i wolnego wyboru własnej drogi życiowej, kształcąca samodzielność i zaradność w nowych sytuacjach i otoczeniu, wskazująca na patrona Świętego Wojciecha jako wzór duchowej jedności Europy, tolerancji, miłości do bliźniego i obrony godności ludzkiej. Niepubliczne Gimnazjum to szkoła kładąca szczególny nacisk na umiejętność posługiwania się przez naszych uczniów językami obcymi.


Sylwetka absolwenta


Absolwent Niepublicznego Gimnazjum im. Św. Wojciecha w zakresie wiedzy posiada:

 • podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu,
 • wiadomości o otaczającym go świecie i zjawiskach w nim zachodzących,
 • wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji,
 • wiedzę o kulturze, obyczajach i historii własnej miejscowości, regionu i kraju.


W zakresie umiejętności absolwent naszej szkoły potrafi:


 • efektywnie poruszać się w „gąszczu informacji” wykorzystując najnowsze media elektroniczne oraz klasyczne źródła informacji,
 • samodzielnie zdobywać informacje na określony temat, czerpać wiedzę ze wszystkich dostępnych źródeł, jak również dzielić się swoją wiedzą i pracować w zespole,
 • perspektywicznie patrzeć na dzieje naszej kultury, tak aby fakty historyczne, emocje, idee, marzenia, wątpliwości i dokonania różnych epok ujmować w systemie znaków, które pomogą lepiej zrozumieć nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość,
 • elastycznie i horyzontalnie spojrzeć na świat, co pozwoli mu widzieć źródło wiedzy o człowieku w wydarzeniu historycznym, dziele sztuki, przedmiocie codziennego użytku, wynalazku, myśli filozoficznej, utworze literackim, muzyce, filmie itp.,
 • samodzielnie myśleć, stawiać pytania, formułować problemy, rozumieć i interpretować znaki kultury,
 • łatwo nawiązywać kontakty, komunikować się i zachować stosownie  w różnych sytuacjach,
 • określić swój światopogląd, udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji i sensu życia, wytyczenia własnego celu świadomego wyboru norm moralnych, aby uchronić się od złych wpływów np.: subkultur, sekt itp.,
 • porozumieć się przynajmniej w jednym języku obcym.


Natomiast w zakresie postaw absolwent Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach:


 • cechuje się prawością i odpowiedzialnością za własne słowa i czyny oraz jest przekonany, że w życiu człowieka podstawowe znaczenie mają takie wartości jak: dobro, uczciwość, prawda, tolerancja obowiązkowość,
 • jest patriotą mającym poczucie emocjonalnej więzi ze społecznością lokalną oraz szacunek do historii, tradycji i dorobku minionych pokoleń Polaków,
 • ceni swoją indywidualność i własne przekonania, ma poczucie własnej wartości, jest asertywny,
 • czuje się współgospodarzem naszej planety, zapobiega jej degradacji i zanieczyszczeniu, propaguje rożne formy ochrony środowiska,
 • dba o własne ciało, umysł, zna i stosuje zasady higieny i zdrowego trybu życia
 • aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym swojej szkoły oraz swojej miejscowości.Analiza strategiczna


Do mocnych stron Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach należy indywidualne traktowanie uczniów, zarówno w pracy z uczniem mocnym jak i uczniem słabym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy wychowawcze. Nasza kadra to pedagodzy mający wykształcenie dostosowane do potrzeb placówki, to ludzie dynamicznie działający, potrafiący pracować w zespole i identyfikujący się z celami placówki oraz dbający o jakość pracy.


Wizja szkoły


Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha to szkoła stwarzająca uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowująca ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.
Nasza szkoła jest szkołą kreowania aspiracji na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań poprzez możliwość udziału w różnorodnych dodatkowych zajęciach oraz konkursach.
Nasze gimnazjum jest społecznością uczącej się młodzieży, która pragnie zdobyć wykształcenie, nauczycieli, którzy stawiają uczniom wysokie wymagania, a jeszcze wyższe kierują do siebie, pracowników nie pedagogicznych, którzy współ przyczyniają się do realizacji celów szkoły oraz rodziców, którzy uczestniczą w rozwoju swoich dzieci i sami przez to się doskonalą.

FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin