PROGRAM PROFILAKTYKI

Głównym celem działań profilaktycznych jest kształtowanie u młodzieży dojrzałej postawy wobec życia, wolności i emocji, tak więc praca profilaktyczna powinna być skupiona na wychowanku, na jego cielesności, emocjonalności, myśleniu, duchowości i religijności oraz na uczeniu go pozytywnych umiejętności życiowych.

Aby profilaktyka uzależnień była skuteczna musi uwzględniać promowanie i porządkowanie bogactwa pragnień i aspiracji. Konieczna jest zatem pomoc dorosłych. Zadaniem odpowiedzialnego wychowawcy jest pomoc wychowankom w budowaniu pozytywnych więzi z Bogiem, z samym sobą, i z bliźnimi, gdyż tego typu więzi okazują się najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami.

ks. dr M. Dziewięcki

Program profilaktyczny jest skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli, a także innych pracowników szkoły.

Profilaktyka jest procesem wspierania młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami, zagrażającymi jego rozwojowi oraz ma na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu, a także promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodych ludzi. W programie przedstawiono działania mające na celu zapobieganie negatywnym zachowaniom, a promujące zachowania pozytywne. Głównym celem programu jest to, aby młodzież była świadoma zagrożeń i konsekwencji, z jakimi może spotkać się w szkole i poza nią, potrafiła dokonywać prawidłowych wyborów i radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. Planujemy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu przystosowania do życia społecznego, profilaktyki uzależnień, umiejętności efektywnego uczenia się, promocji kultury osobistej i zdrowia. Profilaktyka jest procesem długofalowym i musi podlegać ewaluacji, dlatego przebieg realizacji zaplanowanych zadań będzie systematycznie monitorowany.

POBIERZ PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin